Den generelle aktsomhetsplikten

Alle som gjør opp ild må vise aktsomhet og opptre på en slik måte at brann ikke oppstår. Dette gjelder alle, hele året og over alt. Er du usikker på om du bør tenne opp, la heller være. 
Før du tenner opp setter vi stor pris på om du ringer 110-sentralen på telefon 64 91 31 00 slik at vi unngår unødige utrykninger. 

Brudd på den generelle aktsomhetsplikten kan straffes med bøter eller fengsel. 

Følg med på skogbrannindeksen og følg tips og råd fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap. 

Bålforbud 15. april - 15. september

Fra 15. april til 15. september er det forbudt gjøre opp ild eller behandle brannfarlige gjenstander i eller i nærheten av skog og annen utmark.
Forbudet gjelder for eksempel engangsgrill, primus og bål.  

Med skog og annen utmark menes alle områder som ikke er innmark. 
Eksempler på innmark er gårdsplasser, hustomter, dyrket mark, engslått, kulturbeite og skogplantefelt og liknende områder.

"I nærheten av" defineres som nært nok til at flammer, gnister eller glør kan antenne vegetasjon eller annet brennbart materiale.

Unntak fra forbudet i perioden 15. april-15. september

  • Du har fått tillatelse fra Brannvesenet. Søknadsskjema finner du på follobrannvesen.no Husk at alle som gjør opp ild må følge den generelle aktsomhetsplikten – selv med tillatelse fra brannvesenet. 
  • Uten søknad har du lov til å tenne bål, engangsgrill, primus eller lignende dersom det helt åpenbart ikke kan oppstå en brann. Med åpenbart menes at det for eksempel ligger snø på bakken eller at det har vært mye nedbør over lang tid.
  • Innmark rammes ikke av forbudet. I innmark gjelder den generelle aktsomhetsplikten og lokale reguleringer.

Forbudet og unntakene er hjemlet i Forskrift om brannforebygging § 3 3. ledd.

Lokale reguleringer

Den generelle aktsomhetsplikten og forbudet fra 15. april til 15. september er basert på hjemler i brann-lovgivningen. Å brenne innebærer mer enn brannfare – man må også ta andre hensyn, som helse, miljø og forurensning. 

Forskrift om åpen brenning og brenning av avfall i småovner, Enebakk kommune, Akershus (Lovdata)

I Enebakk skal søknad om dispensasjon sendes til Brannsjefen. 

Totalforbud

Hvis brannfaren er spesielt stor eller det foreligger andre ekstraordinære forhold, kan det innføres totalforbud mot å mot å gjøre opp ild eller behandle brannfarlige gjenstander når som helst i løpet av året og alle steder utendørs i kommunen. Dette vil kunne omfatte innmark, private hager, eller i skogen. Et totalforbud vil annonseres på nettsidene våre.

Tips og råd

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap gir tips og råd til hvordan du kan gjøre opp ild utendørs på en sikker måte.

Se sikkerhverdag.no.

Skjema for søknad om å gjøre opp ild

Fra 15. april til 15. september behandles skjemaet som en søknad. Utenfor disse datoene behandles skjemaet som en melding. Husk å sjekke om du trenger dispensasjon fra lokal forskrift (disse gjelder hele året). Eventuell dispensasjon fra de lokale forskriftene må søker selv sende til de overnevnte instansene.

Klikk her for å komme til søknadsskjema hos Follo Brannvesen IKS