I sommerhalvåret blir det gjerne tørt, og faren for skog- og lyngbrann øker. I Norge er det derfor forbud mot å tenne bål og grill i og i nærheten av skog og annen utmark mellom 15. april og 15. september. I denne perioden må du søke kommunen om tillatelse dersom du ønsker å tenne bål eller grill i eller i nærheten av skog og utmark. Dersom det er åpenbart at opptenningen ikke kan medføre brann er det allikevel et unntak i det nasjonale forbudet som gir mulighet for å gjøre opp ild. Kommunene kan endre på dette gjennom lokale forskrifter, noe som er gjort i 5 av våre 6 kommuner. Uansett er det viktig at den som tenner opp ild er svært oppmerksom og påpasselig slik at ilden ikke kommer ut av kontroll.  

Lokale reguleringer

Kommunen kan bestemme om det er tillat med bålbrenning i skogsområder, boligområder osv. igjennom lokale forskrifter.

Se vedtatt lokal forskrift

 

For å se hvor dispensasjon skal sendes, og skjema for søknad om bålbrenning, se her:

http://www.follobrannvesen.no/baalbrenning.5922560-395630.html