I tiden fra og med 1. april til og med 20. august skal en hund bli holdt i bånd eller forsvarlig inngjerdet eller innestengt, slik at ikke den kan jage eller skade  storfe, sau, geit, fjærfe, rein, hest eller vilt, herunder viltets egg, reir og bo.

I Enebakk er det egen forskrift om sikring av hund som gjelder hele året: 

§ 2. Sikring av hund
1. Hund skal føres i bånd eller være forsvarlig inngjerdet eller innestengt hele året:

a. i boligområder og handleområder i Ytre Enebakk, Kirkebygda og på Flateby samt innen offentlige områder sentralt i Kirkebygda.
Begrensningene gjelder områder som er regulert til formålene etter plan- og bygningsloven.
b. på områder regulert og tilrettelagt for lek og idrett.

2. Hund skal holdes i bånd på offentlig tilrettelagte badeplasser i perioden 1. april til 5. september
3. Hund skal føres i bånd i forbindelse med ferdsel i preparerte løyper.
4. Hund skal føres i kort bånd på kirkegårder, grav- og urnelunder.

§ 3. Adgang til skolegårder og barnehager
Hunder har ikke adgang til skolegårder i skoletida, eller i barnehager, idrettshaller og skolebygninger, uten etter avtale mellom hundeeier/hundefører og den ansvarlige for de nevnte bygninger og områder.

§ 4. Ro og orden
Av hensyn til alminnelig ro og orden, og for å motvirke forsøpling, skal hundeeier eller innehaver av hund
1. sørge for at hund med støyende adferd ikke skal være ute i tettbygd strøk uten aktivt tilsyn.
2. fjerne ekskrementer etter hund langs offentlige veier og på områder tilgjengelige for allmennheten i tettbygd strøk, på gravlunder/kirkegårder og langs opparbeidede turveier, turstier og preparerte løyper.

Det er viktig at man som hundeeier er klar over ansvaret man har, og hvilke konsekvenser brudd på båndtvangen kan ha.

Hundeloven finner du her

Forskrift om hundehold, Enebakk kommune