Her er måleresultatene for badevannet i forrige uke.
Grenseverdi i ferskvann er 1000 for Ecoli.

Analyseresultater

Det er langt under grenseverdiene, så vannet kan trygt brukes.

Relvante artikler fra folkehelseinstituttet:
Badevann - forurensning og regler
Generell kontaktinformasjon for badevann/få nyhetsbrev
Vannkvalitetsnormer for friluftsbad