Onsdag 17.06.2020 ble det foretatt vannanalyser på våre tre badeplasser.

Badevannskvaliteten i Lyseren, Våg og Øyeren er fortsatt god.

Prøvene viser god avstand fra målt verdi for bakterier (kolibakterier og enterokokker) til grenseverdiene for de samme bakteriene.

Prøven fra Øyeren (Flateby bruk) viser noe høyere verdier enn for de øvrige badeplassene, men er fortsatt godt innenfor grenseverdiene.


Dersom målt verdi skulle ligge nær helsemyndighetenes grenseverdier, vil kommunen varsle nærmere om dette.

 

 

Lykke til med badesesongen!

Klikk her, eller på vedlegget for å se nyeste analyseresultater.