Onsdag 22.06.2022 ble det foretatt vannanalyser på våre tre badeplasser.

Badevannskvaliteten i Lyseren, Våg og Øyeren er god.

Prøvene viser god avstand fra målt verdi for bakterier (kolibakterier og enterokokker) til grenseverdiene for de samme bakteriene.

Dersom målt verdi skulle ligge nær helsemyndighetenes grenseverdier, vil kommunen varsle nærmere om dette.

Lykke til med badesesongen!

Klikk her, eller på vedlegget for å se nyeste analyseresultater.