Mandag 29.07.2019 ble det foretatt vannanalyser på våre tre badeplasser.

Badevannskvaliteten i Lyseren, Våg og Øyeren er fortsatt god.

Alle prøver viser god avstand fra målt verdi for bakterier (kolibakterier og enterokokker) til grenseverdiene for de samme bakteriene.
Dersom målt verdi skulle ligge nær helsemyndighetenes grenseverdier, vil kommunen varsle nærmere om dette.

Når det gjelder situasjonen med mistanke om svømmekløe ved Bermerud og Våg, opplyser kommuneoverlegen med henvisning til Folkehelseinstituttet at ikter (cercarier) som forårsaker kløe ofte kan være vanskelige å påvise, det finnes også ikter som ikke gir kløe. Ved hjelp av mikrobiologiske undersøkelser er det mulig å kunne differensiere disse.

Oppblomstring av ikter har ellers ingenting med selve vannkvaliteten å gjøre. Cercariene er ikke farlige i seg selv, men kan gi et kløende utslett. Tilstanden vil gå over av seg selv etter noen dager. Her kan du lese mer om Folkehelseinstituttets råd i forbindelse med svømmekløe.

Lykke til med badesesongen!

Klikk her, eller på vedlegget for å se nyeste analyseresultater.