Om barneverntjenesten

Barneverntjenesten er organisert under Enhet for kultur, oppvekst og skole.
Barnevernkonsulentenes nærmeste overordnede er enhetsleder i Barneverntjenesten.
Saksbehandlingen i Barneverntjenesten er organisert etter generalistmodellen.
Barneverntjenesten er del av Familiens Hus sammen med Helse barn og unge, PPT, NAV, Enhet for psykisk helsearbeid og rus og SLT.

Ønskede kvalifikasjoner:

 • 3-årig helse-/sosialfaglig høyskoleutdanning. Fortrinnsvis barnevernspedagog eller sosionom
 • Erfaring fra saksbehandling i barneverntjenesten
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne
 • Gode analytiske evner
 • Evne til å ta initiativ og etablere tillitsforhold med barn, foreldre og samarbeidspartnere
 • Kunne arbeide både selvstendig og i team
 • Kunne prioritere mellom ulike oppgaver og arbeide systematisk
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt

Vi kan tilby:

 • Et godt arbeidsmiljø i en organisasjon i endring
 • En hektisk og krevende, men spennende arbeidshverdag
 • Allsidige arbeidsoppgaver
 • En tjeneste som har høyt fokus på faglig utvikling og kompetanse
 • Saksveiledning
 • Prosessveiledning
 • God pensjonsordning i KLP

Det vil bli krevd tilfredsstillende politiattest.

Tilsetting skjer på de vilkår som fremgår av gjeldende lover og avtaler.

For nærmere informasjon om stillingen, kontakt barnevernleder Linda Merete Skarnes på tlf. 958 62 643.

Søknadsfrist: 06.02.2020

Søk elektronisk her

Attester og vitnemål medbringes ved et eventuelt intervju.

I henhold til ny offentlighetslov gjøres det oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli gjort offentlig.