Barneverntjenesten i Enebakk har ledig stilling som barnevernkonsulent 100%

Barneverntjenesten er samlokalisert i Familiens hus sammen med PPT, NAV, Psykisk helse og rus, SLT og Helsestasjonen, og vi er organisert under Kultur-, oppvekst- og skoleavdelingen. Barnevernkonsulentenes nærmeste overordnet er enhetsleder i barneverntjenesten. Saksbehandlingen utøves etter generalistmodellen.

Ønskede kvalifikasjoner:

 • Bachelor i barnevern eller sosialfag
 • Erfaring fra saksbehandling i barneverntjenesten
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne
 • Evne til å vise initiativ og etablere tillitsforhold med barn, foreldre, kollegaer og samarbeidspartnere
 • Kunne arbeide både selvstendig og i team
 • Kunne prioritere mellom ulike oppgaver og arbeide systematisk
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt

Vi kan tilby:

Vi kan tilby et godt arbeidsmiljø i en organisasjon i endring.

 • En hektisk og krevende, men spennende arbeidshverdag
 • Et godt arbeidsmiljø i en organisasjon i utvikling
 • Allsidige arbeidsoppgaver
 • En tjeneste som har høyt fokus på faglig utvikling og kompetanse
 • Tett samarbeid innad i teamet
 • Saksveiledning
 • Prosessveiledning

Det vil bli krevd tilfredsstillende politiattest.
Den som ansettes må ha førerkort klasse B.

Tilsetting skjer på de vilkår som fremgår av gjeldende lover og avtaler.
God pensjonsordning i KLP.

For nærmere informasjon om stillingen, kontakt barnevernleder Linda Merete Skarnes på tlf. 958 62 643.

Søknadsfrist: 29.05.2022

Søk elektronisk her

Attester og vitnemål medbringes ved et eventuelt intervju.

I henhold til ny offentlighetslov gjøres det oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli gjort offentlig.