Barneverntjenestens hovedmål er å gi hjelp og støtte for foreldre og foresatte skal kunne klare sitt omsorgsansvar. Barneverntjenesten har også plikt til å gripe inn hvis dette ikke nytter og barn utsettes for omsorgssvikt. Barnets beste skal alltid være hovedfokus. Barneverntjenesten i Enebakk hører og tror på barn. Det legges stor vekt på det barna og ungdommen sier.

Telefon: 64 99 22 90
Telefontid: mandag - fredag kl. 08.00-11.30 og 12.00-15.30

Besøkshjem

Som besøkshjem tar du imot et barn eller en ungdom én eller flere helger per måned. Besøkshjem er et frivillig hjelpetiltak og en støtte til familier med særlig tyngende omsorgsoppgaver. Besøkshjemmet erstatter ikke barnets hjem hos sine biologiske foreldre. Slektninger kan også være besøkshjem.

Besøkshjem inngår avtale med kommunen om omfang og innhold i oppdraget, her avtales også hvilken godtgjøring og øvrige økonomiske rammer som skal gjelde.

Har du spørsmål eller ønsker å bli besøkshjem? Ta kontakt med barnevernet i Enebakk, enten på epost: barnevern@enebakk.kommune.no, via eDialog (se under), eller på telefon 64 99 22 90. 

Barnevernet i Enebakk kommune har tatt i bruk eDialog. Med eDialog kan du sende melding og vedlegg til barnevernet via en sikker kanal. Les mer om eDialog.

Ta kontakt med barnevernet i Enebakk via eDialog her
(Eventuelle vedlegg må lastes opp i .pdf-format)

Barnevernvakta i Follo:
Telefon: 917 19 615
Åpningstider: mandag - torsdag: kl. 15.00-24.00
Hele helgen: fra fredag kl. 15.00 til søndag kl. 24.00
http://barnevernvakten.no/kommuner/enebakk-kommune

Politiet:
Telefon: 02800 / 64 85 16 00 / 112

Alarmtelefon for barn og unge:
Telefon: 166 111
www.116111.no

barnevernet.no

bekymringsmelding - offentlige instanser

bekymringsmelding - privatpersoner