Barnevernvaktene er barnevernets akuttberedskap på kveldstid og i helger.Hovedoppgaven er å hjelpe barn og familier i krise,som trenger hjelp raskt.

Telefon:
Direkte 917 19 615
Via politi 64 85 16 00 /02800

E-post:
follobarnevernvakt@ski.kommune.no

Åpningstider:
Ukedager: Åpen vakt mandag til torsdag kl 15 – 23 Bakvakt fra kl 23 -08.
Helg: Åpen vakt fredag kl 15 – 23 Bakvakt fra fredag kl 23 – mandag kl 08.
Helligdager: Bakvakt hele døgnet.

Besøksadresse:
Barnevernvakten har besøksadresse Vardåsveien 3, 1400 Ski

Postadresse:
Barnevernvakten postadresse: Ski kommune, Follo barnevernvakt, postboks 3010, 1402 Ski

Interkommunalt samarbeid:
Follo Barnevernvakt er en akutt beredskap på kveld og helg for kommunene i Folloregionen; Enebakk, Nesodden, Frogn, Oppegård, Ski, Vestby og Ås.