Oppstart: fredag 16. september

Gruppe 1: kl. 13.30 - 14.00

Gruppe 2: kl. 14.10 – 14.40 

Deltakerne kan også være i bassenget i tiden mellom gruppene (14.00 – 14.10)

Sted: Enebakk Ungdomsskole, Kirkebygda

Semesterpris: kr. 600.-

Deltakere med rett til fri behandling, må ha med dokumentasjon. (Legehenvisning eller notat fra behandlende fysioterapeut)

Påmelding fra mandag 22. august til servicetorget 64 99 20 00

-------------------------------------------------------------------------------------

Det er samme nivå og intensitet på gruppe 1 og 2. Det varierer om vi har musikk eller ikke – alt etter hvem som leder gruppene.

Obs; henvisning fra lege gir ikke automatisk RETT til fri behandling, som mange tror! Fri behandling bestemmes ut fra en diagnose- liste fra Helfo.

Dokumentasjon (legehenvisning eller notat fra behandlende fysioterapeut) på at man har rett til fri behandling, leveres innen fire uker etter oppstart.

For alle andre er semesterprisen kr 600.-.