Enhet for rehabilitering og friskliv har bassenggrupper ledet av fysioterapeut for barn og voksne.
Har du spørsmål angående påmelding og kriterier for deltakelse i bassenggruppe for voksne kan enheten kontaktes på telefon 64 99 22 30.

Bassenggrupper høsten 2018

Mandag 20. august 2018 åpner vi for påmelding til bassengtrening ledet av fysioterapeut.

Påmelding skjer til kommunen pr telefon 64 99 20 00

Frist for påmelding fredag 31. august 2018

Oppstart:

Torsdag 6. september Fredag 7. september
Gruppe 1: kl. 16:40 - 17:10 Gruppe 1: kl. 13:30 - 14:00
Gruppe 2: kl. 17:20 - 17:50 Gruppe 2: kl. 14:10 - 14:40

Det er samme nivå og intensitet på alle gruppene.

Sted: Enebakk ungdomsskole, Kirkebygda.
Fast semesterpris: kr. 700,- (medregnes ikke som egenandel til frikort 2)

Bassengtrening er primært for de med muskel- og skjelettplager som i liten grad, eller ikke kan nyttiggjøre seg av andre treningsgrupper.