Den 9. eller 10. september vil Multiconsult på vegne av Vannområde Øyeren og Enebakk kommune gjennomføre en befaring langs Igna/Børterelva. Befaringen er en del av et prosjekt der det skal vurderes vannstandsendringer, vandringshindre og økologisk tilstand. Senere på høsten vil det gjennomføres ytterligere undersøkelser i vassdraget.

For spørsmål ta kontakt med Kristian Moseby, daglig leder vannområde Øyeren, tlf. 995 39 645