Den norske regjeringen har i dag torsdag 12. mars kommet med de sterkeste og mest inngripende tiltakene vi har hatt i Norge i fredstid.

Helsedirektoratet har derfor vedtatt omfattende tiltak for å hindre spredning av Covid-19 og for å bidra til å opprettholde nødvendige helse- og omsorgstjenester.

Enebakk kommune følger Helsedirektoratets vedtak.

  • Vedtakene inkluderer blant annet stenging av barnehager, skoler og utdanningsinstitusjoner, men det opprettholdes skole- og barnehagetilbud til visse grupper.
  • Videre blir det stenging og forbud mot ulike arrangementer og tilbud. Dette omfatter blant annet kulturarrangementer, idrettsarrangementer og organisert idrettsaktivitet, treningssentre, svømmehaller og frisør-, hud-, og kroppspleietjenester.
  • Virksomheter i serveringsbransjen blir også pålagt begrensninger.
  • Dagligvarebutikker, detalj- og varehandel vil holde åpent.
  • Sykehjemmene i Enebakk kommune er stengt for besøkende. Det legges ned forbud mot utenlandsreiser for helsepersonell som jobber med pasientbehandling.
  • Møter som ikke er kritisk nødvendig å gjennomføre med tanke på den situasjonen vi er i gjennomføres ikke.

På Helsedirektoratets nettsider kan du lese detaljert oversikt over tiltakene som nå er innført: https://www.helsedirektoratet.no/nyheter/helsedirektoratet-har-vedtatt-omfattende-tiltak-for-a-hindre-spredning-av-covid-19

Vi oppfordrer befolkningen om å lese det som legges ut på denne siden. Vi legger også ut informasjon fortløpende på kommunens side på Facebook.

Kriseledelsen i Enebakk kommune sitter sammen hver dag kl. 15.00.

I første omgang har regjeringen bestemt at tiltak skal gjelde fram til 26.03.20.

Vi henviser for øvrig til Folkehelseinstituttets temaside om koronavirus: https://www.fhi.no/sv/smittsomme-sykdommer/corona/

Og til temaside om koronavirus hos HelseNorge.no: https://helsenorge.no/koronavirus

Regjeringen skriver på sine nettsider at tiltakene vil ha stor innvirkning på innbyggernes personlige frihet. Det er tiltak som griper direkte inn i menneskers hverdagsliv og hvordan samfunnet vårt fungerer. Tiltakene er helt nødvendig, opplyser statsminister Erna Solberg.