Driftsenheten i Enebakk kommune har engasjert proffe folk for bekjempelse av parkslirekne i Nygårdsveien på Flateby. Arbeidet startet i
slutten av juni, i første omgang med manuell fjerning av planter, det vilParkslirekne, Flateby si graving og deretter nedskjæring for å fjerne mest mulig av plantematerialet.     

Denne uka behandles området med parkslirekne med kjemiske midler. Det blir brukt en kombinasjon av sprøyting og pensling. Det blir satt opp sperrebånd og skilt som forteller hva området er behandlet med. Merkingen blir stående en uke.

Manuell fjerning reduserer behovet for kjemisk behandling. Likevel må noe av planteforekomsten behandles med et glyfosat preparat. En kombinasjon av mekanisk og kjemisk bekjempelse vil gi best effekt og samtidig være minst belastende for miljøet. Det opplyser Vaktmesterkompaniet, som utfører arbeidet for Enebakk kommune.

Ifølge Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO) kommer parkslirekne (Fallopia japonica) opprinnelig fra Øst-Asia. Arten ble innført som prydplante til Norge på midten av 1800-tallet, men har de senere år endret status og er nå en av våre mest brysomme hageflyktninger.

Parkslirekne er oppført på Norsk svarteliste 2012 og er vurdert å utgjøre en svært høy økologisk risiko for stedegne arter og naturtyper. Parkslirekne er også oppført på ISSG (Invasive Species Specialist Group) sin liste over verdens 100 verste invaderende fremmede arter.

Glyfosat er et aktivt stoff som brukes i plantevernmidler mot ugras. Her kan du lese Mattilsynets faktaark om glyfosat.

(Foto: driftsenheten, Enebakk kommune)