Enebakk kommune har behov for å rekruttere frivillige med kompetanse innen helse og omsorg. Ordfører Solberg og kommunalsjef Brenna - webvennlig.jpg

Dersom koronasituasjonen skulle eskalere ytterligere, har vi behov for å rekruttere deg som kan bidra til å avlaste og støtte opp om kommunens kritiske funksjoner innenfor våre helse- og omsorgstjenester.

Enebakk kommune vil i størst mulig grad være i forkant og sikre oss tilgang på arbeidskraft i tilfelle krisen skulle forverre seg.

Det er ikke sikkert at det skjer, men du kan bli bedt om å stille til tjeneste på kort varsel.

Hvis du blir bedt om å bidra, vil du få lønn etter gjeldende avtaleverk.

Vi ber derfor deg med relevant kompetanse innen helse og omsorg om å melde deg uavhengig av nåværende jobbstatus, forutsatt at du selv ikke er i risikogruppe for korona (covid-19).

Du kan melde din interesse ved å sende en kort epost til postmottak@enebakk.kommune.no

 

 

Bildetekst: ordfører Hans Kristian Solberg og kommunalsjef for helse og omsorg Marit Brenna ønsker å rekruttere frivillige med kompetanse innenfor helse og omsorg. (Foto: Aksel I. Edgar-Lund, kommunikasjonskonsulent, Enebakk kommune)