Covid-19 tar ikke sommerferie

På bakgrunn av utbrudd i Moss kommune og på Hurtigruten, vil Enebakk sykehjem utvide sine besøksrestriksjoner.

Alle som har vært i utlandet, uansett om landet er grønt, grått eller rødt, må vente 10 dager før de besøker sykehjemmet. Dette for å unngå nye smitteutbrudd i institusjonene.

Vi vil også sterkt anbefale alle som nylig har vært på et arrangement med mange deltakere om også å avvente besøk på sykehjemmet i 10 dager.

De som besøker sykehjemmet må være friske og forholde seg til de retningslinjer som foreligger for besøk.

Og en god ting kan ikke sies for ofte:

  Vask hender, eller benytt håndsprit dersom vann og såpe ikke er tilgjengelig.  Hold avstand og sørg for å teste deg og vær hjemme dersom du har symptomer.