Det er viktig for våre beboere på sykehjem å kunne motta besøk og å være sammen med sine nærmeste i julen. Men i en tid med stadig økende smitte har vi fastsatt noen besøksrutiner som i stor grad er i tråd med myndighetenes anbefalinger. 

De viktigste av disse er:

  • Alle som skal på besøk på våre sykehjem må ta en hurtigtest i forkant. Hurtigtest fås utlevert ved vårt testsenter. Vi forutsetter at de som kommer på besøk er friske og ikke har luftveissymptomer.  Merk reduserte åpningstider ved testsenteret i jule- og nyttårshelgen og i romjulen. 
  • Besøkende definert som øvrige nærkontakter kan komme på besøk, forutsatt at de tester negativt og ikke har symptomer. Besøkende i innreisekarantene eller nærkontakter i husstand kan som hovedregel ikke komme på besøk, men individuelle vurderinger kan gjøres ved alvorlig sykdom.
  • Det er påbud om bruk av munnbind, samt holde avstand til andre.
  • Besøk skal foregå på pasientrom, ikke i fellesstue.
  • Vi anbefaler at ikke flere enn 4 personer kommer på besøk samtidig, men her kan det gjøres individuelle tilpasninger avhengig av situasjonen.

Med hilsen

Kurt Hetland, kommuneoverlege