I den nye postjournalen kan du klikke på «Bestill innsyn» for å sende oss en bestilling. Du får opp skjema, kan fylle ut opplysninger og klikke send inn.

Vi har tidligere hatt problemer med bestilling av innsyn på denne måten, men problemet skal nå være rettet og bestilling av innsyn fungerer som det skal.