Stilling som boligkonsulent er organisert i enhet for Eiendomsforvaltning og kommunalteknikk, og har ansvar for drift og vedlikehold av kommunens utleieboliger.

Kommunen eier og forvalter ca 110 utleieboliger, tilrettelagte omsorgsboliger, boliger for flyktninger, og vanskeligstilte.

Sentrale arbeidsoppgaver:

 • Planlegge og sørge for gjennomføring og vedlikehold av oppussing og vedlikehold av boligene
 • Fakturahåndtering
 • Sikre effektiv forvaltning av boligene
 • Oppfølging av leietakere, og kontakt med samarbeidsaktører i kommunen
 • Tilrettelegge for, og dels utføre vaktmesteroppgaver

Stillingen har kontorplass på rådhuset i Kirkebygda. 

Ønskede kvalifikasjoner/egenskaper:

 • Kompetanse i forvaltning og vedlikehold av bygg
 • Interesse for dialog med våre brukere
 • Målrettet, strukturert  og selvstendig
 • Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
 • Erfaring fra offentlig forvaltning
 • Erfaring i bruk av alminnelige brukte dataprogrammer 

Tilsetting skjer på de vilkår som fremgår av gjeldende lover og avtaler.
God pensjonsordning i KLP. Lønn etter avtale.

For nærmere informasjon om stillingen, ta kontakt med enhetsleder Terje Farestveit, tlf.: 909 56 672.

Søknadsfrist: 18.10.2019

Søk elektronisk her

Originale attester og vitnemål kan medbringes på intervju.

I henhold til offentlighetslova gjøres det oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli gjort offentlig.