Enebakk kommunes boligsosiale plan er avgrenset til å gjelde kommunale gjennomgangsboliger. Planen er rettet mot personer som anses som vanskeligstilte på boligmarkedet.

Klikk her for å lese hele dokumentet