Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Borgerlig vielse

 • Generelt om tjenesten

  Beskrivelse

  Fra 01.01.2018 har kommunen ansvar for borgerlige vigsler i Norge.

  I Enebakk kommune er det primært ordfører/varaordfører som innehar vigselsmyndighet.
  Kommunestyret har imidlertid delegert denne myndigheten til rådmannen som ved ordførers/varaordførers fravær vil kunne bistå med gjennomføring av vielsen.

  Målgruppe

  Brudefolk som ønsker å få gjennomført borgerlig vigselseremoni

  Kriterier/vilkår

  Det er visse vilkår i ekteskapsloven som må oppfylles for at man skal kunne gifte seg. Se kapittel 1 i ekteskapsloven.

  Pris for tjenesten

  Tilbudet er gratis for deg som er innbygger i kommunen du vil gifte deg i. Dette gjelder selv om du for tiden er bosatt i utlandet.

  Ønsker du å legge seremonien til et tidspunkt eller et sted som krever mer tid av den kommunale vigsleren, må du regne med å dekke tilleggskostnader selv.

  Hvis du blir ikke bor i kommunen du skal gifte deg i, og den som vier deg ikke er fra din kommune, kan det medføre kostnader. Dette får du beskjed om når du tar kontakt.

  Brosjyrer, dokumenter,
  kart og lignende

  Lover

  Dette er en lovpålagt tjeneste.

  Se spesielt ekteskapsloven kapittel 1 og §§ 11, 12, 12a, 13, 14.

 • Lover og forskrifter
 • Skjema

  Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten

  Før dere gifter dere, må Skatteetaten sjekke om dere oppfyller vilkårene for å inngå ekteskap, såkalt prøving av ekteskapsvilkår. Fra juni 2018 kan du søke om prøving av ekteskap digitalt. Behandlingstiden er likevel 2-3 uker, så vær ute i god tid før bryllupet.

  Skjemaene som skal fylles ut er disse:

  1. Egenerklæring
  2. Forlovererklæring
  3. Erklæring om skifte, hvis du har vært gift tidligere
  4. Melding om endring av navn, hvis du skal bytte navn.

  Skjemaer og veiledning finnes på skatteetaten.no

  Skatteetaten skriver ut en såkalt prøvingsattest, som viser at dere oppfyller vilkårene for å inngå ekteskap.

  Etter at dere har fått prøvingsattesten kan dere ta kontakt med kommunen.

  Dere må ha gyldig legitimasjon for å bestille vielse hos kommunen.

  Dere må ha to vitner og de må være til stede under seremonien. Dette er gjerne forloverne.

  Kommunen gir deg tilbud om et egnet lokale og om hvilke tidspunkter de kan tilby vielser.

  Selve seremonien bruker «Det borgerlige vigselsformularet», som er en tekst som vigsler leser under seremonien. Seremonien kan så tilpasses med for eksempel tekst og musikk utover dette. Men merk at det er opp til kommunen å vurdere hva de vil tillate av ekstra innhold.

  Kommunen sender så en vigselsmelding til Folkeregisteret innen tre dager etter bryllupet. Samtidig får dere en kopi. Den fungerer som midlertidig vigselsattest inntil dere får den endelige i posten fra Folkeregisteret. 

 • Saksbehandling

  Saksbehandling

  Brudefolk som ønsker å vigsles i regi av Enebakk kommune, sender sin henvendelse til postmottak@enebakk.kommune.no

  I e-posten oppgis:

  • Navn på brudepar
  • e-postadresse
  • telefonnummer
  • ønsket lokalisering
  • dato og tid

  Kommunen vil ta stilling til muligheten for gjennomføring slik brudeparet ønsker.
  Legg ved kopi av prøvingsattest.

  Ved henvendelse vil kommunen ta konatkt med brudefolket for å avtale videre gang frem til vigselen finner sted.

 • Kontaktinformasjon
 • Andre opplysninger

  Tjenesten oppdatert: 28.05.2018 22:02