Hvor er bostøttekontoret i kommunen?

Besøksadresse: Åpningstid: Telefonnummer:
Prestegårdsveien 4,
1912 Enebakk
08:00 - 15:00 64 99 20 00

Sjekk om du kan få bostøtte
På Husbankens nettsider kan du se hvem som kan få bostøtte, hvilke krav som gjelder for boligen og hvilke inntektsgrenser som gjelder. Du kan også prøve bostøttekalkulatoren.

Søk bostøtte
Søknadsfristen for bostøtte er den 25. hver måned. Utbetaling skjer ca. den 20. i påfølgende måned. Hvis du får innvilge bostøtte, blir søknaden din overført til neste måned. Får du avslag fordi du har for høy intekt en måned, blir søknaden din overført til neste måned automatisk.

Meld fra om endringer
Du har plikt til å melde fra hvis det er endringer i noen av opplysningene du har gitt i søknaden. Sjekk alltid at det er rukt riktige opplysninger i vedtaket du får.

Klage på vedtak om bostøtte
Hvis du mener noe er feilt i vedtaket, kan du klage innen 3 uker etter du mottk vedtaket.

 

Mer informasjon

Du finner mer informasjon om bostøtte på husbanken.no.
Du kan også helvende deg til kommunen for å få hjelp og veiledning.

Regelverk