Brannvernuka er en landsomfattende informasjonskampanje i uke 38 som arrangeres av Norsk brannvernforening, Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap og If Skadeforsikring, sammen med brannvesen og el-tilsyn over hele landet.

I Enebakk holder den nye brannstasjonen åpent lørdag 23. september kl. 11.00 - 14.00

Pressemelding fra Follo Brannvesen IKS(pdf)