Enebakk kommune har i de senere årene satset på bredbåndsutbygging.
Det startet i 2018 da kommunen besluttet av vi skulle søke om tilskudd fra staten til bredbåndsutbygging.

I forkant av søknaden ble det gjort en kartlegging, og disse områdene var aktuelle:

  1. Hammeren – Einerstad
  2. Rustad – Myrer – Brevik
  3. Hamborg – Ubberstad – Nes
  4. Børter – Bekkensten – Brattfoss

Kommunen fikk  3,1 mill. i tilskudd i 2019, og lyste ut en konkurranse på disse områdene. Vi inngikk avtale med Viken Fiber, som satte i gang.

Det viste seg etter hvert at noen felter allerede hadde fiber, enten gjort i privat regi eller av Telenor. I tillegg ble det klart at felt 1, Hammeren – Einerstad, kostet mer å bygge ut en det vi hadde midler til. Vi lyste da ut en ny konkurranse på dette området, men med redusert omfang. Det ble Viken Fiber som fikk denne jobben også.

I 2021 bevilget kommunestyret 3 mill. til videre bredbåndsutbygging. Nå var det Hammeren - Kroksbøl - Igna som ble satsingsområdet. En ny konkurranse ble lyst ut tidlig i 2022, og denne gangen inngikk vi en avtale med HomeNet. HomeNet vil gå i gang med gravearbeid i området etter ferien med ferdigstillelse ila 2022.

Når siste området er utbygd vil kommunen ha en bredbåndsdekning, basert på fiber, på ca. 96%. Tar vi med alle bredbåndsmuligheter så er dekningen 99,9%!

Er det spørsmål rundt bredbåndsutbyggingen og dekning i Enebakk kommune, så send dette til prosjektansvarlig i kommunen – postmottak@enebakkk.kommune.no.