Ansvaret for å brøyte og strø i Enebakk er fordelt mellom statlige, kommunale og private aktører.

Fra og med november 2020 har Enebakk kommune inngått funksjonskontrakt for vintervedlikehold av veier i Enebakk kommune. Funksjonskontrakten er inngått med entreprenøren Universal Maskin AS og løper i fire år, frem til 30. september 2024. Funksjonskontrakten med Universal Maskin omfatter Kirkebygda, Ytre Enebakk og Flateby.

 

Hvem brøyter og strør der du bor?

  • Kirkebygda, Ytre Enebakk og Flateby:

Universal Maskin AS
Vakttelefon: 907 30 893 - Vakttelefonen er betjent 24 timer i døgnet, 7 dager i uken
epost: firmapost@universalmaskin.no

Gang- og sykkelveier langs kommunale veier brøytes og strøs av Universal Maskin AS.

 

  • Dalefjerdingen: Hammeren, Kopås og Sulerud:

Enebakk kommune ved Driftsenheten står for vintervedlikeholdet i Dalefjerdingen.
Kontakt: Enebakk kommune, 480 98 860
 

Kommunens brøyteordning omfatter generelt ikke snørydding av private arealer, parkeringsplasser eller private avkjørsler.

Klager på mangler ved tjenesten bes rettet skriftlig til postmottak@enebakk.kommune.no eller per brev til Enebakk kommune, Prestegårdsveien 4, 1912 Enebakk.

Vaktmesterkompaniet har ansvar for å brøyte riksveier og fylkeskommunale veier.
Kontakt: Vaktmesterkompaniet, tlf. 23 17 45 45, epost: veiservice@vk.no

Les mer om brøyting og strøing her