Vedrørende fakturering SFO: Enebakk kommune avventer informasjon fra KS og regjering for hvordan brukerbetaling for SFO og barnehage skal håndteres i perioden med korona-stengte barnehager og skoler.

Inntil det blir gjort noen avklaringer velger kommunen å fakturere som normalt. Kommunen fakturerer forskuddsvis, og faktura for april vil bli sendt ut i uke 13. Denne fakturaen må betales i sin helhet. Eventuelt for mye betalt vil bli avregnet i senere perioder.

Enebakk kommune velger å gjøre det på denne måten fordi vi da sikrer at faktura i mai ikke blir større enn normalt. Ved behov for betalingsutsettelse kontaktes kommunen som normalt.