Vi tar gjerne imot henvendelser, ønsker, tanker, ideèr, «ros og ris» og bringer det videre til NAV Enebakk i våre faste møter.

Sigrid D. Håkonsen, (leder),  sigrid.hakonsen@gmail.com

Ingrid Matheussen, (nestleder), FFO v/ landsforeningen for pårørende psykisk syke (LPP), lokallag Follo og Romerike, ing.matheu@gmail.com

Robert Fostaas, NHF Øst, robedel6@gmail.com

Kurt Wian, arbeidsgiver, kurt@miko-trading.no

Kaja Johansson, Kaja_oslo@hotmail.com

Brukerutvalget Nav Enebakk

NAV Enebakk etablerte brukerutvalg i 2018. Utvalgsleder Sigrid Dale Håkonsen forklarer at hensikten med utvalget er å gi brukerne et forum og en kanal for tilbakemeldinger som gjelder oppgaver tilknyttet Nav Enebakk lokalt.  

- Brukerne kan gi tilbakemeldinger til brukerutvalget på hvordan Nav-systemet fungerer. Brukerutvalget tar opp disse tingene i jevnlige møter med Nav, slik at tjenestene hele tiden kan forbedres, sier Dale Håkonsen.

I brukerutvalget sitter det mennesker med tilknytning til forskjellige brukerorganisasjoner, og utvalget skal ivareta rettigheter og likeverdig behandling for alle brukere i møte med Nav-systemet.

-  Vår rolle er å være et rådgivende organ, et samarbeidsforum mellom Nav Enebakk og brukerorganisasjonene, tilføyer Dale Håkonsen.