Produsenten klarer likevel ikke å levere Nemaslug til snegleaksjonen som var planlagt 15. juni. Vi må derfor avlyse morgendagens aksjon, men vil komme tilbake med ny dato så fort det er praktisk mulig!

- Vi beklager det inntrufne, og vil samtidig takke alle som hadde sagt ja til å stille opp på dugnad for å være med å legge til rette for aksjonen over hele kommunen, sier ordfører Hans-Kristian Solberg.