Torsdag 22. august er det brunsnegleaksjon i Enebakk, i regi av Enebakk kommune i samarbeid med Enebakk Hagelag og Flateby Vel.brunsnegleaksjon august 2019

Som i fjor deler vi ut et middel bestående av avfallsprodukter fra øl-produksjon og Nemaslug. «Øl»-produktene trekker til seg sneglene, mens Nemaslug tar livet av dem.

Ta med deg en tom melkekartong, isboks eller lignende. 1 liter blanding er nok til å dekke over et mål areal.

Dersom du har friområder i nærheten av der du bor kan du legge ut noen «baller» i kanten av dette, så sprer Nemaslug-en innover i området.

Du finner oss tre forskjellige steder i kommunen fra kl. 18:00 til 20:00 på torsdag 22. august:

  • Flateby – parkeringsplassen ved Hauglia
  • Kirkebygda – Heier veistasjon (Hammeren)
  • Ytre Enebakk – parkeringsplassen ved Mjærhallen

Bruksanvisning for blandingen:

  • Husk å bruke hansker
  • Middelet er ferskvare og må brukes fort, innen 3 døgn
  • Middelet er ikke skadelig hverken for mennesker eller dyr
  • Forme middelet (Nemaslug) i små baller og legg ut rundt omkring på områder der brunsneglen er, men legg middelet i skyggen!
  • Klipp gjerne brunsneglen i to når den kommer for å spise «masken», men ikke plukk sneglene. Når de dør sprer de Nemaslug videre til andre brunsnegler. Det tar inntil 7 dager før middelet dreper sneglene
  • Vask hender etter bruk