Åpningstid byggesaksavdelingen 
Byggesaksavdelingen har telefontid: 
Tirsdag og torsdag kl. 10:00-14:00. 

Kontaktinformasjon: 
Prestegårdsveien 4, 1912 Enebakk 
E-post: postmottak@enebakk.kommune.no 
Telefonnummer (sentralbord): 64 99 20 00 

Nettsidene til byggesaksavdelingen i Enebakk kommune skal være en ressurs som bidrar til at du som skal bygge eller utføre tiltak kan finne god og nyttig informasjon som er relevant i forhold til ditt byggeprosjekt. Lenker og informasjon vi har samlet her skal hjelpe deg slik at du kan sette deg inn søknadsprosessen, og forklare hvordan du skal gå frem for å sikre at din søknad blir fullstendig og korrekt. Gode søknader bidrar til enklere og raskere saksbehandling.

Les også byggesaksavdelingens serviceerklæring, som beskriver hva du kan forvente og hvilke rettigheter du har i møte med byggesaksmyndigheten i Enebakk kommune.


Vi oppfordrer deg til å bruke nettsidene til Direktoratet for byggkvalitet (DiBK), som har samlet alle byggeregler og skjemaer på sin nettside. Siden oppdateres ved endringer i lov eller forskrift. Der finner du svært mye nyttig informasjon, gode veiledninger og veivisere, og svar på spørsmål om blant annet nabovarsling, søknadsplikt og saksbehandling.