Her finner du alle blanketter og skjemaer til manuell utfylling av byggesøknader.

 

Samtykke fra nabo (eier/fester) til oppføring av byggverk nærmere
nabogrense enn 4 meter fra felles tomtegrense jf. plan- og bygningsloven
§ 29-4. Her er skjema for samtykkeerklæring (.pdf)