Enebakk kommune tar imot elektroniske søknader som sendes via www.byggsok.no. ByggSøk driftes av Direktoratet for byggkvalitet. Systemet kan brukes av alle som skal søke om byggetillatelse eller fremme et planforslag. ByggSøk er gratis å bruke for alle.

Veiviser: Lag og lever byggesøknaden på nett med ByggSøk


I ByggSøk fyller du inn en byggesøknad steg for steg, og søknaden blir tilrettelagt for den typen tiltak du skal søke om. I tillegg til hjelpetekster får du hjelp av systemet til å passe på at søknaden er komplett. ByggSøk sikrer bedre kvalitet på søknaden du sender inn og dermed raskere behandling i kommunen.

ByggSøk har også en egen brukerstøtte dersom du har behov for bistand underveis med utfylling av søknad, står fast eller har andre spørsmål relatert til nettsiden. Brukerstøtten har åpent alle hverdager fra kl. 09:00 – 15:00 og kan nås på tlf. 22 47 56 00 eller via e-post: byggsok@dibk.no.

Direktoratet for byggkvalitet har laget en film som gir boligeiere enkel informasjon om stegene man må igjennom for å søke om å bygge. Filmen gjør det enklere å forstå søknadsprosessen når du for eksempel vil bygge en garasje.  

Se filmen her!

Veiviser forklarer søknadsprosessen

Direktoratet har også laget veiviseren «Åtte steg fra idé til ferdig søknad», som forklarer søknadsprosessen fra idé til ferdig bygning, og som utdyper stegene i filmen.