Driftsenheten i Enebakk kommune har etablert vaktordning for kommunens formålsbygg. 

Vaktordningen heter Byggvakt, og har fått eget telefonnummer 64 99 20 20. Vaktnummeret skal kun benyttes i tidsrommet 15:30 til 08:00, altså utenom kommunens vanlige åpningstid. 

Vakta er bemannet hele året fra klokken 15:30 – 08:00 hverdager. I helgene er vakta bemannet 24 timer i døgnet. Dersom du ringer kommunens hovednummer utenom vanlig åpningstid, vil du få tastevalg for å bli satt over til Byggvakt.

Byggvakt skal være et kontaktpunkt mellom brukerne av byggene og Driftsenheten. Telefonnummer og informasjon om vaktordningen skal henge lett synlig ute på alle bygg.

Byggvakt har hovedansvar for formålsbyggene etter ordinær arbeidstid.

Byggvakt skal kontaktes eller tilkalles ved behov for bistand til:

 • Låsing, alarm, vannlekkasje, kloakk, innbrudd, flom, ventilasjon, varme og lys.
 • Byggvakt har ansvar for snørydding av rømningsveier og inngangspartier ved behov.
 • Byggvakt har i tillegg ansvar for kontroll og oppfølging av Enebakk kommunes svømmebasseng når dette er åpent. Ansvarlig vakthavende skal ta de lovpålagte vannprøver før bassenget åpnes for publikum.
 • Byggvakt skal ha hovedansvar for flagging på formålsbyggene, i samarbeid med vaktmesterne. Når flaggdag faller på helg eller røde dager vil vakthavende både heise og fire flaggene. Driftspersonellet flagger selv når det faller på vanlig virkedag.
 • Byggvakta skal kontakte samarbeidspartnere for bistand ved behov. Eventuelt sikre bygget frem til første virkedag.

Bygg som Byggvakt har ansvaret for:

 • Hauglia skole
 • Stranden skole
 • Kirkebygden barneskole
 • Enebakk ungdomsskole
 • Ytre Enebakk skole
 • Mjær ungdomsskole
 • Enebakk sykehjem avd. Ignagard
 • Enebakk sykehjem avd. Kopås
 • Flateby barnehage 2 avdelinger
 • Kirkebygda barnehage 2 avdelinger
 • Ytre Enebakk barnehage 2 avdelinger
 • Gml Herredshus
 • Gml Kirkebygden barneskole og Aulabygg
 • Engerholm husmannsplass
 • Bygdetunet
 • Bjerkely
 • Gml Brannstasjon og Ny brannstasjon
 • Heier veistasjon
 • Rådhuset
 • Legesenteret
 • Biblioteket
 • Kultursalen
 • Svømmebassenget
 • Enebakkhallen
 • Flatebyhallen
 • Mjærhallen
 • YES flerbrukshall
 • Sløssåsen bokollektiv
 • Gaupeveien bokollektiv
 • Nylende
 • Frørenseriet
 • Hjulmakerverkstedet
 • Prosjekthuset
 • Solgården
 • Rausjø leirskole