Avdeling : Sentraladministrasjonen / Økonomi
Arbeidssted : Rådhuset

Vi søker etter en selvstendig og systematisk medarbeider som jobber målrettet og nøyaktig. Du bør ha gode kommunikasjonsegenskaper, være tydelig, fleksibel og løsningsorientert. Av utdanning og erfaring søkes minimum 3 års høyere økonomisk utdannelse, men relevant erfaring kan kompensere for manglende utdanning.

Nyutdannede økonomer oppfordres til å søke på stillingen, også dere som avslutter bachelor-/mastergraden i sommer.

Ved tilsetting vil det bli lagt vekt på både faglige og personlige egenskaper.

Arbeidsområder:

  • Budsjett-/prognosearbeid
  • Kontinuerlig kostnadskontroll og rapportering
  • Sikre at alle ledere behersker verktøy for økonomistyring
  • Rådgivning og veiledning overfor ledere på alle nivå
  • Videreutvikle god internkontroll
  • Bistå med beregning, analyser og utvikling av viktig økonomisk styringsinformasjon
  • Annen saksbehandling, som kan ligge utenfor økonomiområdet etter behov.

Enebakk kommune tilbyr et spennende vikariat med selvstendig ansvar, varierte arbeidsoppgaver og utfordrende arbeidshverdag. Du vil bli en del av økonomiavdelingens team av høyt kompetente medarbeidere og samarbeide tett med den øvrige delen av kommunens virksomhet.

Tilsetting skjer på de vilkår som fremgår av gjeldende lover og avtaler.

God pensjonsordning i KLP.

For nærmere informasjon om stillingen, kontakt: økonomisjef Lars André Kløvstad på mobil: 402 91 915.

 

SØKNADSFRIST: 8. juni 2020

STARTTIDSPUNKT: SNAREST


Søk elektronisk her

 

I henhold til offentlighetsloven gjøres det oppmerksom på at opplysninger om
søkeren kan bli gjort offentlig.