-Vi tror det er et potensiale for at enda flere kan bidra til at det utvikles et mangfoldig B & B på gård-tilbud i Oslo og Romerike, sier landbrukssjef Knut Samseth. I mange tilfeller vil et slikt tilbud kunnes sammenfalle med tilbud om overnatting for pilegrimer som vandrer leden mellom Oslo og Trondheim, legger han til.     

 
Flere bønder har vært inne i ulike prosjektrunder og vurdert denne formen for tilleggsnæring på gårdene sine. Interessen for nettverksmøter har vært god, og i 2014 deltok 19 bønder i regionen på samlinger der mulighetene for enkle overnattingsformer på gårdene var tema.

 

Flere nyetableringer

Siden forprosjektet våren 2014 blitt etablert ett nytt pilegrimsherberge/B&B-tilbud på et stabbur i Skedsmo (ferdigstilt i 2015). Gården ligger like ved pilegrimsleden og har fått midler fra Akershus fylkeskommune. En gård i Nittedal har fått etablererstipend for B&B fra Innovasjon Norge, en annen gård har fått tilskudd i to omganger til pilegrimsherberge i et gammelt bryggerhus og har nå inne søknad om å bygge B&B-leilighet i tilknytning til dette. -En tredje gård i Nittedal er også i prosess for å innrede et B&B-tilbud, forteller Knut Samseth. -Det er svært gledelig at vi er inne i en så god utvikling i Nittedal, men vi vil gjerne ha med flere. De som er i gang har kunnskap de kan dele, og de blir veien lettere å gå for de som gjerne vil, men fortsatt er på tankestadiet, sier han.

 

Samarbeid med pilegrimsleden

Knut Samseth ser den positive utviklingen i sammenheng med stimuleringsmidler som Akershus fylkeskommune bidrar med til overnattingstilbud langs pilegrimsleden. Det at bøndene kan få økonomiske bidrag fra flere støttespillere, som fylkeskommunen og Innovasjon Norge, gjør det mulig å satse. Han forteller at en god del hoteller langs leden satser både på pilegrimer og Bed & Breakfast-segmentet som målgruppe i sommerhalvåret. –Her er det en nisje i det vi kan kalle Grønt reiseliv i det sentrale Østlandsområdet som fortsatt har et stort potensiale, sier landbrukssjefen entusiastisk.

Han håper at både tidligere prosjektdeltakere og nye vil ta kontakt med Regionkontor landbruk i løpet av sommeren og melde sin interesse. De som gjør det, blir invitert til to nettverksmøter med interessante tema i løpet av høsten, og får dessuten tilbud om å bli med på en studietur (dagstur).

 

 

Mat og kortreiste produkter

I tillegg til overnattingstilbud og hvordan man skal få til et godt kvalitetsarbeid knyttet til disse, er mat et viktig fokus. –Vi har fått prosjektmidler fra Fylkesmannen i Akershus, og de ønsker at vi retter oppmerksomheten mot lokal mat og andre kortreiste produkter i nærmiljøet, forteller Knut Samseth. Disse satsningene henger tett sammen, og det som er kortreiset av både mat og andre produkter er med på å gjøre overnattings-tilbudene enda mer interessante.

 

Leder for B&B på gård-prosjektet høsten 2016 vil være Margrethe Henden Aaraas. De som vil delta på en eller flere samlinger og ønsker informasjon når prosjektet går i gang etter ferien, kan melde sin interesse til Regionkontor landbruk eller sende en epost dit (post@regionkontorlandbruk.no). Alle henvendelser blir videresendt, og informasjon blir sendt ut til alle interesserte siste uken i august.