Seminaret finner sted onsdag 18. mars fra klokken 09:45 til 14:00
i kommunestyresalen på rådhuset i Enebakk. Se program lenger ned.
Velferdsteknologi - to menn foran kommunehuset holder en trygghetsalarm

 

Lurer du på hva velferdsteknologi egentlig er, og kan det være til nytte for deg eller noen du er glad i? Vi byr på en spennende og lærerik dag som gir innblikk i velferdsteknologiens verden.  

 

Velferdsteknologi kan gi bedre tjenester for eldre som bor hjemme og pasienter i sykehjem, pasienter innen rus og psykisk helse, og personer med nedsatt funksjonsevne. Velferdsteknologi kan bidra til at folk kan bo hjemme lenger, klare seg selv og mestre eget liv. 

 

Vi trenger innbyggernes medvirkning for å lykkes med å innføre og ta i bruk velferdsteknologiske løsninger. Derfor håper vi folk vil komme og bidra med tanker og ideer rundt dette. 

 

Enebakk kommune står i likhet med hele kommune-Norge overfor utfordringer knyttet til at det blir flere eldre som vil ha behov for helse- og omsorgstjenester i årene som kommer. 

 

Med velferdsteknologi menes først og fremst teknologisk assistanse som kan bidra til økt trygghet, sikkerhet, sosial deltakelse, mobilitet og fysisk og kulturell aktivitet. Velferdsteknologi kan styrke den enkeltes evne til å klare seg selv i hverdagen til tross for sykdom og sosial, psykisk eller fysisk nedsatt funksjonsevne. 

 

Velferdsteknologi kan også fungere som støtte til pårørende og ellers bidra til å forbedre tilgjengelighet, ressursutnyttelse og kvalitet på tjenestetilbudet. Velferdsteknologiske løsninger kan i mange tilfeller forebygge behov for tjenester eller innleggelse i institusjon. 

 

Hensikten med å innføre velferdsteknologiske løsninger i kommunens helse- og omsorgstjenester er å hente ut nytteverdier som økt kvalitet for brukerne og spart tid. 

 

Når folk blir kjent med og tar i bruk velferdsteknologi, kan det bidra til økt trygghet og mestring for den enkelte. Det kan samtidig redusere behovet for å få hjelp fra andre.  

 

Seminaret gir et innblikk i hva kommunen kan tilby, hvilket utstyr brukerne kan skaffe seg på egen hånd, og hvordan du går frem for å finne informasjon om de ulike tilbudene. Det vil være presentasjon av teknologiske produkter, som for eksempel elektronisk medisindispenser, trygghetsalarm, smarthus-teknologi og KOMP. KOMP er et skjermbasert hjelpemiddel som gjør at brukerne enkelt kan holde kontakt med pårørende eller helsepersonell på en trygg og sikker måte. 

 

BILDETEKST: Enebakk kommune ønsker velkommen til seminar om velferdsteknologi, og håper

mange vil møte opp for å lære mer om hva velferdsteknologi er og hva den kan bety for brukere, pårørende og helsepersonell. IKT-rådgiver Gjermund Holtan (t.h.) og kommunikasjonskonsulent Aksel I. Edgar-Lund viser frem en avansert trygghetsalarm som et eksempel på et velferdsteknologiprodukt kommunen allerede bruker. På seminaret blir det presentasjon av flere ulike produkter. (Foto: Heidi Nordtvedt Fløtberget, Enebakk kommune)

 

Vi ønsker hjertelig velkommen til seminar. 

 

 

Program: 

Kl. 09:45 - Kaffe og te 

Kl. 10:00 - Velkommen v/kommunalsjef for Helse og omsorg Marit Brenna.  

Kl. 10:20 - Foredrag v/Tone Bye fra Pensjonistforbundet 

Kl. 10:45 - Kulturelt innslag 

Kl. 11:00 - Presentasjon: hva slags velferdsteknologi bruker vi allerede i Enebakk kommune, og hva tenker vi å ta i bruk fremover? 

Kl. 11:15 - Lunsj, og muligheter for å se på diverse velferdsteknologi. Stands fra leverandører. 

Kl. 13:15 - Hvordan bør en bolig utformes? Hva bør man tenke på?  

Kl. 13:30 - Åpen post. Diskusjon og innspill fra publikum 

Kl. 14:00 - Avslutning og vel hjem! 

 

På grunn av servering trenger vi din påmelding senest innen tirsdag 10. mars til  

epost: servicetorget@enebakk.kommune.no 

Eller telefon: 64 99 20 00 

 

(Kontaktperson for seminaret er IKT-rådgiver Gjermund Holtan, Enebakk kommune)