Nåværende daglegevaktordning for Enebakk kommune blir ivaretatt av Enebakk legesenter. Fra nyttår vil daglegevakttilbudet bli ivaretatt av interkommunal legevakt. 

For innbyggerne på Flateby innebærer det at legevakt både dag og kveld er på Nedre Romerike legevakt i Helsehuset i Lillestrøm.

For resten av kommunens innbyggere vil det være legevakt både dag og kveld på Follo lokalmedisinske senter (LMS), tidligere Ski sykehus, i hovedetasjen.

Enebakk legesenter vil fortsatt ha time på dagen for pasienter som har fastlege ved legesenteret. Alle fastlegene vil sette av noen timer for egne pasienter som trenger time samme dag. Hvis egen fastlege ikke er til stede, vil det være mulig å få time samme dag hos en av de andre legene. For å få time samme dag, må man sende SMS eller ringe samme dag. Når alle akutt-timer er besatt, må daglegevakten i Lillestrøm og Ski benyttes.

For mer akutte ting som ikke kan vente, må man kontakte daglegevakten i Ski eller Lillestrøm. Det vil ikke lenger være mulig å bare komme innom legesenteret med akutte problemstillinger, da må den interkommunale daglegevakten kontaktes. Det vil heller ikke være legevakt fra kl.16 til 18 på Enebakk legesenter. 

Les mer om legevakttilbudet for Enebakk kommune