Kulturskolen har dansetilbud i hele kommunen. Undervisningen foregår på skolene og i Kultursalen.

Lærere: Marita Helen Hansen (permisjon høst 2020) og Ingvild Vaagsether. 

Stilarter det undervises i:

  • Jazz
  • Hip Hop
  • Dansemix
  • Barnedans
  • Barneballett 4-6 år
  • Klassisk ballett
  • Girlstyle
  • Kompani