Logo - Follo demensnettverk

For alle med interesse for god demensomsorg

Dato: 22. mai 2019
Kl.: 09:00 - 15:00
(registrering fra 08:30)
Adresse:
Fjellstrand grendehus
Fjellveien 15, 1448 Fjellstrand

Lørenskog kommune

Tema: Systematisk oppfølging av personer med demens, og arbeidslag demens i hjemmetjenesten

Kjersti Tiller, hukommelseskoordinator og Hilde Haraldsen, avdelingsleder.

Maria Kroghseth

Tema: Hva er delirium?

Lege, postdoktor, Geriatrisk avdeling, Oso Universitetssykehus og Alderspsykiatrisk Forskningsnettverk Telemark Vestfold (TvVE9)

Ragnhild Nøst Bergem

Tema: Husker du meg?

Regissør Ragnhild Nøst Bergems bachelorfilm i dokumentarfilmregi ved Høgskolen i Lillehammer. I filmen ser hun nærmere på hvordan relasjoner påvirkes når minnene svekkes og forsvinner.

Påmelding innen 15. mai

Påmelding gjøres til Demenskoordinator Synnøve Ask Kowalczyk:
E-post:  synnove.ask.kowalczyk@enebakk.kommune.no
Tlf.: 404 38 545

Pris: 400,- pr. deltager inkludert lunsj.

Vennligst oppgi fakturaadresse i påmeldingen