Om tjenesten:

  • Demenskoordinator skal være en ressurs for pasient, pårørende og helsepersonell i kommunen.
  • Demenskoordinatoren kan gi tilbud til - og være en støttespiller for demenssyke og deres pårørende.
  • Demenskoordinatoren har taushetsplikt, slik at alle samtaler skjer i fortrolighet.

Hva kan en demenskoordinator gjøre for deg og dine pårørende?

  • Bistå fastlege med en kartlegging av dine behov slik at du kan få helsehjelp som er tilpasset deg
  • Være tilgjengelig for deg og dine pårørende
  • Tilby støtte og veiledning
  • Tilby samtaler, samtalegrupper, pårørendeskole og andre kurs
  • Tilby koordinering av tjenester
  • Ha oversikt over relevante tilbud og tjenester fra kommunen som hjemmetjenesten, tiltaksenheten, dagsenter, fastlege m.m.

Kommunen følger omsorgstrappen når det gjelder tjenester. Omsorgstrappen forutsetter at man anser at mennesker som har behov for omsorgstjenester ikke er like. Den enkelte må vurderes individuelt, og tjenestetilbudet må tilpasses den enkelte. Tjenestetilbudet må reflektere den enkeltes behov, og omsorgstrappen viser til en sammenheng der økende behov møtes med økende tjenestetilbud.

Kontaktinformasjon:

Synnøve Ask Kowalczyk, demenskoordinator
Arbeidstid: mandag, tirsdag og torsdag kl. 09:00 - 15:00
Telefon: 457 26 310
E-post: synnove.ask.kowalczyk@enebakk.kommune.no
Adresse: Kopåsveien 5, 1914 Ytre Enebakk

Kerstin Dahlbo Haukeland, spesialsykepleier
E-post: kerstin.dahlbo.haukeland@enebakk.kommune.no

Hvis du ikke har mulighet til å sende e-post, kan du ta kontakt med kommunens Servicetorg på tlf: 64 99 20 00, så videreformidles kontaktinformasjon og koordinator vil ta kontakt.