Det gamle herredshuset i Kirkebygden er ferdig oppusset utvendig. Fasaden er malt, og alle vinduer er kittet og malt. Stillaset blir nå demontert og flyttet over til nabobygget, hvor det skal utføres tilsvarende fasadeoppussing. Arbeidet utføres av driftsenheten i Enebakk kommune i samarbeid med Malermester Lund, opplyser driftsenheten. Gamle herredshuset Kirkebygden