Enebakk kommune bekrefter i dag  et nytt dødsfall på Kopås sykehjem knyttet til covid-19 sykdommen. Pårørende til avdøde er varslet.

Dette er det fjerde dødsfallet på Kopås som har sin årsak i covid-19.   Pasienter som behandles for covid-19 på sykehjem får den medisinske behandlingen som myndighetene til enhver tid anbefaler skal gjelde for kommunehelsetjenesten. 

Enebakk kommune sender sine varme tanker til familie og pårørende til den avdøde.

Kurt Hetland
kommuneoverlege