Driftsenheten i Enebakk kommune samarbeider med Nav om aktivitetsplikt for sosialhjelpsmottakere i alderen 18 til 30 år.

Aktivitetsplikten er en ordning regjeringen innførte i 2017, med overordnet mål om at flere skal komme ut i arbeid og ikke lenger være avhengig av økonomisk stønad fra det offentlige.

gamle barneskolen - aula, oppussing

Arne Fosse i driftsenheten er ansvarlig for den praktiske tilretteleggingen i Enebakk kommune. Fosse startet i nyopprettet stilling som arbeidsleder for arbeidspliktprosjektet tidligere i år, og kan allerede vise til flere positive resultater.

- Jeg har omtrent fire til åtte deltakere i prosjektet til enhver tid. Dette er mennesker som trenger tett oppfølging, men som trives godt når de først kommer ut døra. Aktivitetsplikt-gjengen gjør nyttig arbeid i form av vedlikehold, oppussing, reparasjoner og andre varierte oppgaver rundt omkring i kommunen, forklarer Fosse.

- Vi er fremdeles i en tidlig fase, men allerede har vi hatt folk i tiltaket som har fått jobb og gått videre i arbeidslivet. Min jobb er å være en motivator og tilrettelegger, som skal skape litt entusiasme og få folk engasjert, sier Fosse.

For tiden jobber aktivitetsgjengen blant annet med utvendige reparasjoner av aula-bygget på den gamle barneskolen i Kirkebygda. Det gamle panelet byttes ut og males. Vinduene som tidligere var spikret for, skal få nye rammer og det skal settes inn glass.

- Noen har kanskje aldri holdt i en malerkost eller slått inn en spiker før, men et sted må vi begynne. Jobben her blir et tilholdssted, et sosialt samlingspunkt. Deltakerne opplever mestringsfølelse og glede ved å komme på jobb, forklarer Fosse.

Arbeids- og sosialdepartementet beskriver at formålet med aktivitetsplikt er å styrke sosialhjelpsmottakerens muligheter for overgang til arbeid, utdanning eller bli selvforsørget på annen måte enn ved økonomisk stønad. Når det stilles vilkår, skal det bidra til å motivere og påvirke mottakerne av sosialhjelp til å komme seg ut av en vanskelig livssituasjon. Det er særlig viktig at unge kommer raskt ut i aktivitet som kan hjelpe dem ut av en passiv tilværelse.

 

BILDETEKST: Aula-bygget på den gamle barneskolen i Kirkebygda er nå under rehabilitering. Her skiftes panel som er råteskadet og det settes på ny, det males og platene foran vinduene rives. Det skal settes inn nytt glass, så det blir som det var da bygget var nytt.