Driftsenheten i Enebakk kommune har utført en lang rekke viktige oppgaver i løpet av 2020. Tom Haugvaldstad er enhetsleder for Driftsenheten, som er inndelt i tre hovedområder. De tre områdene er byggdrift/vedlikehold, vei (driftsstasjonen på Heier) og aktivitetsplikt-programmet i samarbeid med NAV Enebakk.
 

Byggdrift – jordras, korona, nybygg og vedlikeholdHelsehuset begynner å ta form. Utvidelse av legesenter.JPG

Byggdrift ledes arbeidsleder og tømrermester Marius Hansen og arbeidsleder Bjørn Morten Lauritzen. Hansen forteller om et variert og tidvis svært krevende år, preget av mye uforutsett arbeid både med koronasituasjonen og jordraset ved bussgarasjene i Kirkebygda i februar i fjor.

– Jordraset krevde en del ressurser, både umiddelbar håndtering av situasjonen samt sikring og vakthold ved skredområdet i etterkant. I tillegg har det gått mye tid til arbeid med koronasituasjonen, som henting og levering av smittevernutstyr, oppsett av teststasjon, vaksinestasjoner og andre smitteverntiltak som har krevd ressurser, sier Hansen.

– Likevel har vi gjennom året utført mye vedlikehold, oppgraderinger og bygget nytt. Vi har hatt rollen som byggherre for midlertidig drift av prosjekter på gamle Kirkebygden barneskole, gamle Herredshuset, NAV Bjerkely og Helsehuset. Vi har lagt nye tak, skiftet kledning, malt og lagt nye gulv på ulike skoler og barnehager. På rådhuset har vi skiftet mange vinduer, dører, pusset opp kontorer og rehabilitert to toaletter. På Ignagard sykehjem har vi totalrehabilitert to rom med bad. Videre har vi montert ladestasjoner for elbil flere steder i bygda, og gjort mye brannteknisk arbeid på kommunens bygninger. Bare for å nevne litt av alt vi drevet med, sier Hansen.

Lauritzen har ansvar for tilsyn og kvalitetssikring. Han etterser blant annet at brannrunder blir utført og at avvik etter årskontroller og service blir håndtert riktig.
 

Veidrift – grøfting, fiber og nye digitale arbeidsrutiner

De ansatte på Veidriftsstasjonen på Heier har også hatt hendene fulle i året som gikk. Tore-Remi Wich tiltrådte som ny arbeidsleder for Driftsstasjonen i august 2020.

– Det viktigste vedlikeholdsarbeidet som utføres på vei er grøfting. Hammerenveien, Strandaveien og Aarsrudveien er grøftet og pukket, mens Gjeviksveien og Skåkaveien er påbegynt. Vi har skrapt og lagt på grus på de fleste kommunale grusveiene, og vi har lappet en del asfaltveier, forklarer Wich.Skiltrunde og tilsyn.JPG

Han opplyser at Driftsstasjonen har gravd og lagt trekkerør for fiber på Kopås, Enebakk kirke, Stranda skole og ved Lotterud. Det er klippet gress og annet vedlikehold på kommunens badeplasser Vik, Bermerud og Flateby bruk, samt stell av grøntanlegg tilknyttet kommunens vei og bygg. Det er støpt portfundament på YES, lagt steinbed på Ytre Enebakk barneskole og grøftet og lagt rør og sandfang i barnehagen i Ytre. Mange steder er det gjort arbeid med kummer, grøfter og sandfang for bedre håndtering av overvann. I tillegg er det gjort mye arbeid med støvbinding av grusveier, oppfølging og drift av veilys, samt innfasing og oppfølging av ny entreprenør som brøyter og strør.

– Dette er bare et lite utvalg av hva vi har gjort. Vi har også gjort et betydelig arbeid med digitalisering av arbeidsrutiner og prosesser på Driftsstasjonen for å sikre bedre kontroll og effektivitet. Dette arbeidet ble ferdigstilt i desember i fjor, og systemet ble tatt i bruk 1. januar 2021, sier Wich.

 

Aktivitetsplikt – bra for den enkelte og bra for lokalsamfunnet

Arne Fosse er arbeidsleder for aktivitetsplikt-programmet, et samarbeid med NAV Enebakk som sysselsetter og gir arbeidserfaring til sosialhjelpsmottakere mellom 18 og 30 år.

– Aktivitetsplikten har vist seg å bli et svært vellykket opplegg, sier Fosse.Korona teststasjon kommer påplass.JPG

– Blant annet har vi hatt 6 ungdommer og en skoleelev som har jobbet fast gjennom året. Vi har lykkes med å få tre ungdommer videre ut i arbeidslivet, noe som selvsagt er svært gledelig først og fremst for dem, men også for oss og ikke minst for lokalsamfunnet i Enebakk. Vi klarer å snu noen negative tendenser, når folk finner trivsel i fellesskapet og i rutinen med å komme på jobb, og ser mer positivt på livet, sier Fosse.

Jentene og gutta i aktivitetsopplegget til Fosse har bidratt med hogst og rydding av trær og kratt i barnehager og langs veier, klippet hekker og gress, reparert skatepark og fikset uteområde med steinmur og elvestein i bed på YES. De har laget rullestolramper og utvidet terrasser på Gaupeveien bokollektiv, utført vask, smøring og vedlikehold av maskiner og utstyr.

– De har også utført diverse skilting, skiftet panel, ryddet skrot og busker i Tangenelva, bistått med graving av grøfter til fiber, bygget ny varerampe ved Ignagard sykehjem, utført mye malearbeid, satt brøytestikk, drevet linjerydding, kjørt flyttelass og mye annet viktig og nyttig arbeid, forklarer Fosse.

 

Som vedlegg lenger ned i denne saken kan du se detaljerte lister over arbeidet Driftsenhetens tre hovedområder har utført i løpet av fjoråret.

I tillegg kan du bla deg gjennom en bildeserie som viser aktiviteten ulike steder i Enebakk gjennom året. Klikk på et av bildene for å starte bildeserien.

(Alle foto: Driftsenheten, Enebakk kommune.)