KS skal bytte driftsoperatør for SvarUt, SvarInn, SMS-tjenesten og eDialog.

Brev kommunen har sendt til innbygger i Altinn eller sikker digital postkasse vil ikke være mulig å lese elektronisk fra fredag 4. desember kl. 14.00 til mandag 7. desember kl. 08.00.  

  • Hva skjer når innbyggerne forsøker å åpne post? 

Alle som forsøker å åpne post i flytteperioden, vil få en feilmelding med informasjon om arbeidet og tidspunkt for når tjenesten er tilgjengelig.