Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Rovvilt - ulv og gaupe

Statens naturoppsyn (SNO) arbeider med bestandsovervåkning og skadedokumentasjon. Ser du spor eller store rovdyr, meld fra til SNO

SNO har ansvar for følgende registreringsoppdrag i overvåkingsprogrammet for rovvilt:

  • Streifdyr av ulv registreres gjennom oppfølging av meldinger, sporinger og møkksamling for DNA analyse. Sporingene rapporteres på standard sporingsskjema for ulv. Høgskolen i Hedmark har ansvar for overvåking av stasjonære ulveflokker og par.
  • Familiegrupper hos gaupe registreres i perioden 1. oktober til 1. mars. De fleste familiegruppene påvises etter meldinger fra publikum om spor etter to eller flere gauper som har gått sammen. Arbeidet utføres etter Instruks for registrering av gaupe familiegrupper.
  • Tilfeldige rovviltmeldinger fra publikum gir viktig informasjon, blant annet om artenes utbredelse. I tillegg gir meldingene ofte utgangspunkt for registreringsinnsats knyttet til de oppdragene som er nevnt ovenfor. Dersom du finner spor eller gjør andre observasjoner av store rovdyr, er det viktig at den lokale rovviltkontakten, eller regionalansvarlig i SNO blir varslet så hurtig som mulig. Nærmere undersøkelser i felt blir vurdert ut fra betydningen av å få dokumentert observasjonen.

    Følgende observasjoner av store rovdyr har alltid høy prioritet for feltkontroll:
  • Alle observasjoner som indikerer yngling (familiegrupper/unger/hi).
  • Observasjoner av rovviltart som ikke vanlig forekommer i området.
  • Alle meldinger om ulv utenfor kjente ulverevir.
  • Rovviltobservasjoner i forbindelse med akutte rovviltskader på husdyr.

https://www.fylkesmannen.no/Oslo-og-Akershus/Miljo-og-klima/Rovvilt/