Enebakk kommune ber om at dere ikke sender sensitiv personinformasjon i e-post til oss. E-poster kan fanges opp underveis. Hvis det skjer, vil din personlige informasjon kunne komme på avveie. 

Vi har derfor åpnet for at privatpersoner kan sende sikkert via eDialog skjema: 

Til Enebakk barnevern

Til PP-tjenesten

Til alle andre enheter i kommunen

Ved å sende på et av disse skjemaene, vil sendinga gå kryptert og andre kan ikke lese informasjonen. 

(Vi oppfordrer deg om å laste opp dokumenter i .pdf-format).

Bruksanvisning for skjemaet: 

Du må logge på via ID-porten på samme måten som til Altinn (altså med en av disse: MinId, BankId, BankId på mobil, Buypass ID på smartkort, Buypass ID i mobil, Confides). Skjemaet er forhåndsutfylt med ditt fødselsnummer, og den e-post-adressen du har oppgitt skal være den det offentlige bruker når det varsles om nye dokument eller skjema til deg. 

Du må fylle ut navn og adresse. Gi en kort tittel på sendinga, og legg inn en kort beskrivelse. Du kan også legge ved filer du har på enheten din.

Du må også velge om sendinga inneholder sensitiv informasjon. 

Når du klikker på «send sikkert til ...» sendes både det du har fylt ut og vedlagte filer kryptert til oss. Du får en kvittering på epost at du har sendt.