Vi ønsker at våre innbyggere skal ha alle valgmuligheter når det gjelder å betale regninger. Vi tilbyr derfor eFaktura og Avtalegiro, som gjør fakturering og betaling enklere både for deg og for oss. I tillegg sparer vi miljøet ved at vi slipper å sende ut papir-fakturaer. Nedenfor følger en kort beskrivelse av hva de forskjellige begrepene innebærer:

eFaktura

For å kunne benytte eFaktura må du ha nettbank. Du vil ikke lenger få papirfaktura i posten. Du vil få en e-post om at det ligger en faktura klar for betaling i nettbank. Alle opplysninger vil være ferdig fylt ut, og du trenger kun å godkjenne betalingen.
Alle spesifikasjoner og informasjonen du er vant til å finne på papirfakturaen vil du også finne på eFakturaen.
For å tegne avtale, trykker du på eFaktura-symbolet neste gang du betaler en regning til kommunen i nettbanken. I forbindelse med bestilling av eFaktura kan du få spørsmål om eFakturareferanse. Denne finner du på papirfakturaen, og er de åtte første sifferne i KID-nummeret (dvs. to nuller og sekssifret kundenummer).
Hvis du inngår eFaktura-avtale vil dette gjelde alle dine faste avtaler mot kommunen(barnehage/SFO, kommunale avgifter, husleie osv.), men ikke tilfeldige oppdrag som byggesaksgebyr, bøter osv.

AvtaleGiro

AvtaleGiro er en tjeneste for automatisk betaling av faste regninger. Med avtalegiro besørger banken at regningene betales direkte fra konto på forfallsdato. For å komme i gang trykker du på AvtaleGiro-symbolet neste gang du skal betale en regning i nettbanken.
Tegner du AvtaleGiro-avtale på barnehage, vil dette ikke gjelde for andre kommunale abonnement som kommunale avgifter for eksempel. Du må tegne en avtale pr. abonnement.
Referanse ved tegning av AvtaleGiro-avtale er det samme som KID-nummeret på giroen.